Asiakasrekisteri


Rekisterin pitäjä

Cake o'Clock, Taisia Lukkarinen 

Nassakkakuja 4 C 20 02230 Espoo 

0451022680 

info@cakeoclock.fi

Y-tunnus 2906812-1 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen ja laskuttaminen.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu sekä rekisteröidyn suostumus.
 

Rekisterin tietosisältö   

Rekisteri sisältää asiakkaasta nämä tiedot: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti ja mahdollinen laskutusosoite.  


Rekisterin säännönmukaiset tiedonlähteet 

Kaikki rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen vahvistuksen yhteydessä. Asiakas itse suostuu tällöin henkilötietojen antamisen rekisteriin. Asiakkaista ei kerätä mistään muualta tietoa, pelkästään se minkä he itse antavat.  


Tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei käytetä markkinointiin. 


Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakasrekisteri pidetään salassa. Sen tietoihin pääsee vain rekisterinpitäjä. 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja ne ovat suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. 

Jos asiakas on luovuttanut tiedot paperiversiona, ne laitetaan lukittuun kaappiin, johon on pääsy pelkästään rekisterinpitäjällä. 


Rekisteritietojen arkistointi ja hävittäminen 

Rekisterin tiedot säilytetään kir­jan­pi­toai­neis­tos­sa kirjanpitolain velvoittaman ajan. 


Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevista  henkilötiedoista kopiot itselleen. Tiedot toimitetaan heti kun mahdollista, noin viikon sisällä. 

Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi, kuitenkin vain jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta niiden säilyttämiselle.

Yh­teys­tie­dot

info@cakeoclock.fi


Y-tunnus: 2906812-1